Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mozim

2009.01.10

 

Éertékek és nornák, az Alkotmányról

 

 

 

 

Nemzeti Együttműködési Nyilatkozat

„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”

A XXI. század elsô évtizedének végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az
átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát
és képességét.
A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsôséges,
de végül vérbe fojtott forradalommal kezdôdött. A küzdelem a rendszerváltás politikai
paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság
helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és
testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott. A magyar nemzet
2010 tavaszán újra összegyûjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt
véghez. Az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek között megvívott
forradalmat elismeri és tiszteletben tartja.
Az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy az áprilisi választásokon új társadalmi szerzôdés
született, amellyel a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttmûködés Rendszerének
megalapításáról döntöttek. A magyar nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a
megalakuló Országgyûlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem
ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja
építeni a Nemzeti Együttmûködés Rendszerét.
Mi, a Magyar Országgyûlés képviselôi kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat
alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek
nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínû
magyar nemzet tagjait. Munka, otthon, család, egészség és rend lesznek közös jövônk
tartóoszlopai.
A Nemzeti Együttmûködés Rendszere minden magyar számára nyitott, egyaránt
részesei a határon innen és túl élô magyarok. Lehetôség mindenki számára és elvárás
mindenki felé, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. Szilárd meggyôzôdésünk,
hogy a Nemzeti Együttmûködés Rendszerében megtestesülô összefogással képesek
leszünk megváltoztatni Magyarország jövôjét, erôssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez
a roppant erôket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen
korú, nemû, vallású, politikai nézetû, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre
jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetôséget, hogy a magyarok végre
megvalósíthassák saját céljaikat. Erre tesszük fel életünk most következô éveit.
Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke
* A politikai nyilatkozatot az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”
Hegedűs Lorántné s. k.,
az Országgyûlés jegyzôje
Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzôje

 

 

 A HUN ATTILA

 

 

 

 Válasz errre: http://projectavalon.net/lang/hu/anglo_saxon_mission_hu.html

 

 A 'Felemás' énekes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A filmet a század első éveiben, Argentínában és Törökországban forgatták, a legmélyebb gazdasági válság idején. A rendezők a krízis gyökerét derítik fel: a Nemzetközi Valutaalapot vádolják a két ország gazdaságának szétverésével, aminek nyomán az emberek a bankautomatákat verték szét, amikor nem tudtak a pénzükhöz férni. De az utcán látható tömegtüntetések mellet más, szükségszerű, kreatív túlélési megoldásokat is kerestek, hogy a válsághelyzetben tudjanak egymáson és saját magukon segíteni. Az egyik legforradalmibb ötlet a 'helyi pénz' volt, egy alternatív valuta amit az argentínok hoztak létre, amikor az eredeti pénzüknek már nem volt értéke.

( http://lmv.hu/globalprojekt/penz )

 

 

 

 

A 'gerinctelenségben' bitzos, hogy nem ő a csúcs!
 
De nagyon jó!

 

Kedves Magyarok !
 
Erőt  , hitet és reményt ad nekünk ez a kis film :

Üzenet a 'vegykonyháknak'.

 

 

 

 Szókimondó Szöveg

Dopeman

Mr. Pityinger... az eredeti genszter http://www.songo.hu/40170/202928/101/Dopeman/Zeneletoltes.aspx

 

 Bösztörpuszta_2009

 

 

 

Vérvonal Nimródtól Árpádig

 

 

Atilla és a hunok

 

 

 

 

A Táltos